Játékszabály

„Doboznyi nyeremény!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 1. A játék szervezője:

„Doboznyi nyeremény!” elnevezéssel a Returpack Kft. (6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.), a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan hipermarket áruházban, melyben Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automata működik (4. pontban részletezve)
 • legalább 1 alkalommal, legalább 3 db üres aludobozt vált vissza (a 5.2. pontban részletezve) és
 • a részt vevő magyarországi Auchan áruházban (4. pontban részletezve) történő vásárlását követően a pénztárnál az automata által kapott Alu Bón(oka)t beváltja, majd
 • a www.nyerodoboz.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja az Alu Bón(ok) beváltását igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező, Lebonyolító és az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2019. szeptember 25. 00:00:00 órától – 2019. október 24. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlás(ok)nak, a regisztrálás(ok)nak és a feltöltéseknek is ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük).

A Pályázatok beérkezésének 2019. október 24. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők. A regisztrációk beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő üzletek:

A Játékban a részt vevő magyarországi Auchan áruházban kiadott olyan nyugta vesz részt, amelyen a szintén a részt vevő magyarországi Auchan áruházakban elhelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automatában kapott környezetvédelmi betétdíj bón beszámítása szerepel.

A Returpack automatából kapott környezetvédelmi betétdíj bón, amennyiben egy Auchan áruházban történő vásárláskor beszámításra kerül, az az Auchan nyugtán Alu Bón elnevezéssel szerepel, a továbbiakban mindkettő „Alu Bón”.

Részt vevő Auchan hipermarket áruházak, melyekben Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automata található:

Áruház név Cím
Auchan Budakalász 2011 Budakalász, Omszk park 1.
Auchan Budaörs 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
Auchan Aquincum Óbuda 1033 Budapest, Szentendrei út 115.
Auchan Savoya Park 1117 Budapest, Hunyady János u. 19.
Auchan Soroksár 1239 Budapest, Bevásárló u. 2.
Auchan Csömör 2141 Csömör, Határ út 6.
Auchan Debrecen 4031 Debrecen, Kishatár u. 7.
Auchan Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.
Auchan Fót 2151 Fót, Fehérkő u. 1.
Auchan Kecskemét 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
Auchan Maglód 2234 Maglód, Eszterházy János u. 1.
Auchan Miskolc 3527 Miskolc, József Attila út 87.
Auchan Miskolc Dél 3516 Miskolc, Pesti út 9.
Auchan Pilis Solymár 2083 Solymár, Szent Flórián út 2-4.
Auchan Szeged 6728 Szeged, Zápor u. 4.
Auchan Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2.
Auchan Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 120.
Auchan Szolnok 5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.
Auchan Törökbálint 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • ajánló személy kódja (5.3. pontban részletezve)
 • opcionálisan megadhatja kedvenc magyarországi Auchan áruházát
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát, és
 • adatkezelési tájékoztatóját,
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra. Az email tartalmaz továbbá egy egyedi ajánló kódot (link ill. számok és betűk kombinációjából álló kód formájában is), melyet a Játékos a regisztráció aktiválása után tud érvényesen megosztani ismerőseivel a Különdíj játékban való részvételhez.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás és beváltás megtörtént)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)
 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc)*
  * Figyelem! Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni.
 • valamint szintén a blokkon található beszámított Alu Bón érték(ek). (abban az esetben amennyiben egy Auchan vásárlás alkalmával egy blokkon több Alu Bón is beváltásra kerül, úgy a Pályázat elküldésekor a blokkon szereplő megfelelő Alu Bón értékeket egy összegben kell beírni)

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

Egy Alu Bónon szereplő legkisebb összeg 10 Ft, ami 3 db alumínium italdoboz visszaváltásáért jár. Így az Auchan blokkon szereplő legkisebb Alu Bón összeg is 10 Ft.

Amennyiben egy Játékos a visszaváltható minimális 10 Ft-os Alu Bón érték többszörösét számítja be egy adott Auchan blokkon, úgy az adott blokk adatait tartalmazó Pályázat annyiszoros nyerési eséllyel vesz részt a sorsoláson. Azaz ha egy Pályázatban összesen 60 Ft értéket jelöl meg egy Játékos, úgy a sorsolás előtt az adott Pályázat a sorsolási adatbázisban 6-szor fog szerepelni, azaz a sorsoláson 6-szoros nyerési eséllyel vesz részt. Amennyiben kisorsolásra kerül az adott blokk, akkor a beküldő abban az esetben válik nyertessé, ha a beküldött blokkon valóban az összesen (minimum) 60 Ft-os Alu Bón tétel szerepel, ha ennél kisebb, akkor tartalék nyertes lép a helyébe.

 

5.3. Különdíj:

Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy másik nyereményjátékot is meghirdet az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok körében. Amennyiben a Játékos érvényes Pályázatot küld be a Weboldalon keresztül a Játék időtartama alatt és meghívja ismerőseit a rendszer által generált egyedi link vagy ajánló kód segítségével, a meghívottak pedig szintén érvényes regisztráció során megadják az ajánló személy kódját, valamint legalább egy érvényes beküldést hajtanak végre, úgy a Játékos (azaz az ajánló fél) részt vesz a „Különdíj” sorsoláson.

A különdíjban résztvevők között egy db 100.000 Ft értékű Auchan ajándékkártya kerül kisorsolásra. 

Abban az esetben, ha a Játékos többször is teljesíti a Különdíjsorsolás feltételét, akkor többszörös eséllyel vesz részt a Különdíj sorsolásán. Azaz, ha egy Játékos 5 ismerősét meghívja a játékba és mind az öt ismerős regisztrál a Játékos egyedi ajánló kódjával valamint legalább egy-egy érvényes beküldést végrehajtanak, úgy a meghívó Játékos ötszörös eséllyel vesz részt a Különdíj sorsolásán.

 

5.4. Általános információk a részvételt illetően:

Egy az Alu Bón(ok) beváltását igazoló Auchan blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vált be Alu Bónt az Auchan áruházakban, majd egy-egy Pályázatban elküldi az egyes Alu Bón beváltásokat tartalmazó vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy az Alu Bón(ok) beváltását igazoló Auchan vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 5 db blokkot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 2 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 50 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

Az Alu Bón beváltásokat tartalmazó vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2019. november 30-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan Alu Bón beváltásokat tartalmazó vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. Ez utóbbi esetben a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére a számlamásolatot az auchannyerodoboz@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban sorsolásokon csak a legkésőbb 2019. október 24-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb a fődíjat, a különdíjat valamint egy napi nyereményt nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékban.

Napi nyeremények sorsolása:

A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, 2019.09.25. – 2019.10.24. között, naponként 08:00 és 22:00 óra között 2-2 (összesen 60 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra a napi nyereményekre vonatkozóan.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

A napi nyeremények nyertesei a sorsolást követő munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn) kerülnek kiértesítésre (a 8. pontban részletezve).

Fődíj sorsolás: 

A fődíj sorsolásra 2019. október 31-én, 14:00 órakor kerül sor, ahol a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek napi nyereményt nem nyertek.

Különdíj sorsolás: 

A különdíj sorsolásra 2019. október 31-én, a fődíj sorsolását követően kerül sor az 5.3.) pontban meghatározott feltételek szerint, a sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik ajánló kódját legalább egyszer, a Játék során, valamely másik Játékos megadta a Regisztrációja során és a meghívott Játékos legalább egy alkalommal töltött is fel érvényes Pályázatot.

A Fődíj és Különdíj sorsolásra az adott napokon, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév – a sorsolást és érvényesítést követően a www.nyerodoboz.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíj:

500.000,- Ft értékű IBUSZ utazási utalvány, melynek a beváltási feltételei és részletei az ibusz.hu weboldalon találhatóak.

Különdíj:

1 db 100.000,- Ft értékű Auchan ajándékkártya.

Napi nyeremények:

Naponta 2-2 db (összesen 60 darab) 10.000,- Ft értékű Auchan ajándékkártya.

Az ajándékkártyák a kiállítástól számított 1 évig érvényesek, és az Auchan áruházak bármelyikében beválthatók.

A fődíj és a különdíj sorsolás esetén 3-3 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő Alu Bón beváltásokat tartalmazó eredeti Auchan blokk teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. – 1461 Budapest, PF. 71. A nyertes a lakcímét a blokk beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti blokk az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, eltérőek a regisztrációban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem a Pályázatban megadott Alu Bónértéket igazolja stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti blokkot, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a pályázatfeltöltéskor megadott adatok mindegyikének, valamint a beváltott Alu Bónok mennyiségének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményeiket postai úton, vagy futár általi kézbesítés útján kapják meg, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a nyerodoboz.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2019. november 30-ig a Szervező információs e-mail címet (auchannyerodoboz@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

A Játék az akciós újságokban, áruházi posztereken és hirdetésekben, Facebookon és a weblapokon kerül meghirdetésre, valamint online hirdetésekben, a Returpack automatáknál és automatákon, a Returpack automaták által kiadott Bónokon és a Minden doboz visszajár FB oldalán (https://www.facebook.com/mindendoboz/).

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2019. szeptember 25.

Szervező